כיצד מחזקת מסורת הדורות את האמונה?

במעמד הר סיני ניתנה לעם ישראל התורה שבכתב. יחד עמה נמסרה לו גם התורה שבעל פה, שהיא הביאור של התורה שבכתב. לעומק הרב הגנוז בתורה ולמרחבים האינסופיים שלה אין דוגמא או משל בכל תחום תרבותי אחר. לדוגמא, התפילין שאנו מניחים מדי יום, כשרות רק כאשר אופן עשייתן תואם את אלפי הפרטים ההלכתיים הקשורים בעניינן. אי קיום של אחד הפרטים פוסל את התפילין.

הדברים הללו אמורים בכל תחומי התורה והמצוות. הביטוי, שנאמר על התורה: "רחבה מיני ים וארוכה מארץ מידה", אינו מליצי כלל. הוא מבטא מרחבים של תכנים, רעיונות ועשייה המשתרעים על פני אלפי תחומים. כידוע, אין תחום בתרבות העולמית שנכתבו בו ספרים כה רבים, כפי שנכתבו על התורה.

מידע זה מועבר בשלמותו מדור לדור, מאב לבנו. לא מדובר במידע תאורטי בלבד. המידע הינו מעשי ומיושם תדיר. במשך היום אנו מקיימים מצוות אין ספור, ומקפידים על פרטי פרטיהן. אנו עושים זאת לאורך כל שנות חיינו, יום אחר יום.

כל בן רואה שעניין קיום המצוות הוא נר לרגליהם של אביו ואמו. הדבר מתבטא לאורך כל היום, החל מאמירת "מודה אני" בעת פקיחת העיניים בבוקר, וכלה באמירת "קריאת שמע על המיטה" לפני השינה. זאת בנוסף להסברים על טעמי המצוות ולענייני מחשבה הקשורים לתורה ולאמונה בה' להן הנאמרים בבית היהודי באופן שוטף. הילד 'חי' את ענייני התורה והמצוות הן הופכות לחלק בלתי נפרד בחייו.

ההורים מסבירים לילדיהם שהם ראו כל זאת אצל הוריהם, וכן הלאה לאורך כל הדורות. כולם מציינים שקבלה זו הועברה אליהם מבני הדור הראשון שעמדו למרגלות הר סיני וקיבלו את התורה במעמד נבואי נשגב.

אין כל אפשרות מעשית או תאורטית שסיפור מסוג זה "יומצא" ע"י מישהו. מליוני האנשים, המעבירים בו זמנית את התורה לילדיהם לאורך כל הדורות, מפריכים בעצם קיומם והנהגתם את דבריהם של המכחישים.

התורה עצמה כותבת שאירוע נוסף מסוג זה לא היה מעולם, ולא יהיה לעולם: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו: השמע עם קול אלקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה, ויחי" (דברים ד', ל"ב-ל"ג). ואמנם, נבואה זו של תורתנו מתקיימת במלואה. בשום מקום ובשום תקופה לא נשמע על אירוע דומה למעמד הר סיני. נדגיש, לא רק שלא היה, גם לא היתה שמועה מסוג זה:

לפי דברינו, מתבררים אפוא שני נתוני יסוד המבדילים בין היהדות ובין דתות אחרות.

ההבדל הראשון הוא שהאירוע המרכזי, שהדת היהודית מתבססת עליו, התרחש לעיני מליוני בני אדם. מעמד הר סיני, שהוא מעמד נתינת התורה, התרחש לעיני כל בני האומה. כאמור, אין כל אפשרות שסיפור מסוג זה "יומצא" בדרך כלשהי. לעומת זאת דתות אחרות מבוססות על סיפור של התגלות שהיתה ליחידים, או על סיפור של מחזות שהתרחשו לעיני בודדים. אירועים מסוג זה, כמובן, לא ניתן לאמת ולהוכיח. אין ספק שההבדל ברור!

ההבדל השני שגם הוא מהותי, הינו בעניין כמות המידע. גם אם ישתמשו בכל מחשבי-העל יחדיו, לא יוכלו לעולם להכיל את אוצרות התורה המועברים מדור לדור, מאב לבנו ומרב לתלמידו. אוצרות מידע אלו קשורים בקשר בל יינתק לעשייה מעשית יום יומית או תקופתית. הרעיון והמעשה חוברים יחדיו, והופכים לדרך חיים קבועה וברורה.

המזוזה, הקבועה בפתחנו, והתפילין, שאנו מניחים יום יום, זהים למזוזה ולתפילין של אבותינו במשך כל הדורות. לא חל בתחום זה שינוי, וכך הם פני הדברים בכל תחומי התורה והמצוות.

אבותינו, שהעבירו לנו את התורה דור אחר דור, שרשרת האנשים בני כל הדורות שלמדו אותה בשמחה וקיימו את מצוותיה בחרדת קודש, הם העדים למעמד הר סיני, מעמד שלא היה כדוגמתו, ולא יהיה כדוגמתו לעולם ועד.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים