הכיצד פועלים המצוות להשתית את האמונה ועקרונותיה בלבנו?

ספר החינוך קבע כלל שלאורו אנו חיים:

"אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, אם טוב ואם רע".

המעשים שעושה האדם מסוגלים להשפיע על פנימיות נפשו ועל רגשותיו. כשם שנפשו של האדם משפיעה על מעשיו והתנהגותו, כך יכולים גם מעשי האדם לעצב את נפשו ואישיותו. חינוך טוב דורש פעילות חיובית של הילד, התנהגות רצויה ועשיית מעשים טובים בפועל. כך נבין גם חשיבותם של האימונים הרבים בצבא – רק על ידי פעילות חוזרת ונשנית חודרים הדברים לאישיותו של החניך, והופכים לחלק מזכרונו, מנפשו ומאופיו.

דת המיוסדת על עקרונות בלבד, אינה מתאימה לטבעו של האדם. אחת ההוכחות לכך היא העובדה שמן ההנחיה הנוצרית האבירית להגיש למכה את הלחי השנייה, נוצרו הרבה מאוד סוטרי לחיים ומעט מאוד מתנדבים לקבל סטירה כלשהי, וכל שכן שתיים. חולשות האדם מול יצריו הודגמו בצורה מחרידה במאה ה-20 על ידי עם נוצרי ותרבותי מאוד...

לדעת התורה דרוש לאדם חינוך מתמיד. הוא זקוק לתרגול יום יומי שיזכיר לו את העקרונות כדי שיפעל לפי רוחם. לא די לו, למשל לאדם שידע שיש א-ל אחד, עליו גם לומר בפיו פעמיים ביממה: "שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד!". צריך גם לכתוב זאת בדיו על קלף, להכניס את הקלף לתוככי בתי התפילין ולקשור אותן ליד ולראש מדי יום. ושוב, יש לכתוב פרשיות נוספות ולשים אותן במזוזות שבפתחי הבית, כדי שיזכור היהודי היטב שד' אחד!

קיום מצוות באופן מושלם כולל גם מחשבה מעמיקה אודות תוכנה של המצווה. על כוונותיה ועל הערכים הגנוזים בה. כאשר אדם מחדיר אמיתות אלו ללבו, אט אט מצטברים רשמים אלו למורשת מסועפת ולאמונה שורשית.

אין כל אפשרות לעסוק בתחום הרעיוני בלבד, ויחד עם זאת להעשיר את הנפש ביסודות המוסריים וברעיונות העמוקים של היהדות. יהדות תלושה זו, המתבססת על רעיון בלבד, לא תחזיק מעמד זמן רב. רק מי שמנתב את חייו לאור המצוות נותר נאמן לה' ולתורתו.תגובות הוסף תגובה
1.יפה!יואלה11/09/07
בניית אתרים