האם אפשר להיות יהודי בלב?

לעתים קרובות אנו נתקלים ביהודים המצהירים: "מספיק שאני אדם ישר שאינו עושה עוול. מספיק שאני מאמין באלוקים בלב. מדוע כל כך חשוב לאלקים אם אני מקיים מצוות או לא? האם באמת יותר חשוב לאלקים מה שאני אוכל מאשר מה שאני חושב ומרגיש?"

אנשים המקיימים תורה ומצוות יודעים: לאלקים חשוב הכל. אם הוא, ברוב חכמתו, נתן לנו תרי"ג מצוות, בודאי שמטרתו לא היתה שאנו נבחר לעצמנו את המצוות שאותן נשמור ואת המצוות שלא נשמור. כל המצוות הן שוות ערך.

לדוגמה, אין ביכולתנו לדעת כיצד משפיע חילול שבת על המתרחש בעולמות העליונים. סודות הבריאה אינם ידועים לנו. ניתנו לנו רק הוראות כיצד להשתמש בטבע. עלינו לנהוג לפי הוראות אלו ללא כל סטיה, שאם לא כן, אנו מקלקלים את המערך הנפלא שנברא בימי בראשית וממשיך להתקיים בהשגחה פרטית מכוונת מדי רגע.

האמונה בבורא שהינו רם ונישא, ומצוי מעל לחוקי הטבע, שהרי הוא זה שברא אותם, מחייבת לאמץ השקפה שונה גם בהקשר למצוות. האמונה באלוקיותו של הבורא הופכת גם את המצוות לאלוקיות. אין באפשרותו של בשר ודם, ילוד אשה, לערוך חשבונות ומאזנים אודות חשיבות המצוות וחיוניותן. האדם מוגבל על ידי חמשת חושיו, בעוד ששורשן של המצוות מצוי בגבהי מרומים.

היהדות היא דת גלויה שחובותיה מעשיים וברורים. היא אינה מכילה רק אמונה מופשטת השוכנת בסתר הלבבות. היהדות דורשת עמידה באתגרים. מעשיות זו של המצוות מקיפה את כל תחומי החיים.

"יהודי בלב", הוא יהודי הפוטר את עצמו ממצוות מעשיות. הוא טוען שיהדותו תופסת מקום נכבד בלבו, ודי לו בכך. טעמן של המצוות המעשיות אינו מוכר לו, ויתכן שאף לא ניסה לטעום אותן. ברור, שלא תודות ליהדות קלילה מסוג זה אנו נחשבים לעם נבחר. היהודי נתבע להצדיק במעשיו את הבחירה שבחר בו ה', ולא רק בלבו פנימה. מול הבחירה המעשית של ה' עליו לבחור באופן מעשי בטוב. עליו להצטיין בבחירה במעשים ההולמים את עושיהם ומרוממים אותם.

האמונה הנובעת מהידיעה שהתורה אינה יצירה אנושית, והיא ניתנה קבל עם ועולם מן השמים, משווה לתורה מעמד עליון בסולם הערכים של בני אנוש. ה' בורא האדם ויוצרו מכיר את כוחותיו, אפשרויותיו ומגבלותיו, דרישות גופו וצרכי נפשו. האדם מורכב מגשמיות ומרוחניות. האיזון בין שתיהן על פי משפטי ה', הוא תחום המצוות המעשיות. אדם המקיים מצוות מתקרב לבוראו באורח חייו ובכל הוויתו.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים