קרא ודבר עד שאתעורר. נחם על לבי עד שאתנער מתרדמת השבץ, עד שיסור אבק האבן מעורקי לבי, עד שישוב לב האומה המאובן להיות לב בשר חם, אהוב ואוהב.
המאבק בין רומא לירושלים שהגיע לשיאו עת הונף הגרזן על בית מקדשנו, עדיין לא הסתיים. מדהים לראות גם בימינו את חורבנה של ירושלים ואת השלטון של תרבות רומי הפועם בעולם כולו.
ירושלים אינה זקוקה לחוק. היא בעצמה חוק. חוק המעניק לה את שמה המיוחד ואת סגולתה. בלעדיו, אין היא יותר ירושלים, כי אם סתם עיר בירה. עוד פריז אחת, עוד לונדון, טוקיו או קהיר.

שתי פרשיות משרטטות מראש שתי תקופות שונות בתולדות עם ישראל, שבשתיהן יארעו אסונות כבדים לאומה: האחת בחורבן בית ראשון, והשניה בחורבן בית שני. ואם נפתח את המקורות וספרי ההיסטוריה, נראה כיצד כל הנבואות התגשמו.

נבוזראדן התגאה על כך שהצליח להחריב ולשרוף את מעוזם של ישראל. יצאה בת קול ואמרה לו: "עם הרוג הרגת, היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת. הגזירה שנגזרה מלמעלה היא שגרמה לחורבן ולשריפה ולא פעולותיך".
ירושלים חרבה עד היסוד. רבבות נטבחו באכזריות איומה ורבבות אחרים נתפסו בידי חיילי רומי. היהודים ניסו להסתתר בין חורבות העיר ובמנהרות שמתחת לאדמה, אולם יד הרומאים השיגה את כולם.
אם לשפוט לפי היקף מספרם וגודלם של מצעדי הניצחון שערכו הרומאים לאחר נפילת ירושלים, אפשר להעריך עד כמה היה ניצחון זה לכבוד בעיניהם. תהלוכות כאלה נערכו בקיסריה, באנטיוכיה, במצרים ובכל הערים היווניות והרומאיות שבהן עבר טיטוס בדרכו חזרה לרומי.

הכותל המערבי, הקיר של הלב היהודי, כך הוא עומד במשך אלפיים שנות גלות, אבניו נושאות את הבטחת הגאולה, את חזון תקומת הבית.

הכותל הוא שריד. גם אנחנו שרידים. אבניו עשנות מאש, גם אנו הושחרנו מהאש של אלפיים שנות גלות.
מפליא ביותר כיצד מתקיימת תופעת האנטישמיות בקרב תרבויות ועולמות שונים ומרובים כל כך. לא זו בלבד שהתופעה קיימת, אלא שפרטי הפרטים שלה קיימים באותה צורה במשך כל הדורות.
כל אבן בירושלים טומנת בחובה היסטוריה יהודית עתיקה. כאן בשביליה צעדו עולי הרגל עם קרבנותיהם אל בית המקדש. כאן ברחובותיה עסקו חשובי התנאים יומם וליל בתורה. גם בתי הכנסת של העיר העתיקה, אלו שנבנו בכפיים מיוזעות לאחר חורבן הבית השני, טומנים בחובם סיפורים כמספר אבניהם.בתי כנסת לאחר חורבן בית שני

תקופת ימי בין המיצרים מתחילה בי"ז בתמוז, היום שבו הובקעה חומת ירושלים ומסתיימת בט' באב, הוא היום בו נחרב בית המקדש. באותם ימים חלים דיני אבלות על חורבן בית המקדש.
בניית אתרים